Μυθικά όντα από Χ

Χαρίβοια ή Περίβοια

θαλάσσιος φιδόδρακος που έπνιξε το Λαοκόοντα...
 

Χάρυβδη

τέρας, γυναίκα και ψάρι...
 

Χείρωνας

κένταυρος ...
 

Χθόνιος

κένταυρος...
 

Χίμαιρα

τρικέφαλο τέρας με πόδια λιονταριού, σώμα αγριόγιδας...
 

Χρυσάωρ

γεννήθηκε με ένα χρυσό σπαθί στο χέρι..