Μυθικά όντα από Ο

 

Οπλάδαμος

προστάτευε τη Ρέα...
 

Όρειος

κένταυρος...
 

Όρθρος ή Όρθος

σκύλος τερατόμορφος με δυο κεφάλια...
 

Ορνεύς

κένταυρος...